Sabtu, 17 Maret 2012

Ningkatkeun Minat Baca di Indonesia


Ningkatkeun Minat Baca di Indonesia
Ayeuna mah masyarakan di Indonesia jarang maraca teh,pangpangna mah barudak sakola.Padahal,tos aya perpustakaan,jeung internet komo dina internet mah sagala aya.Mun bade milarian informasi,media baca,jeung sajabahna,henteu kudu barabe.Tapi ayeuna mah barudak teh teu minta kana maca teh mendingan ulin,chatting,jeung main game.
Maca teh saleresna penting,sabab mun rajin maca sagala ge jadi terang.Tapi anehna barudak sakola mah meni jarang nu reseup maca teh.Padahal buku pelajaran tos disadiakeun tisakola,aya perpustakaan,asal aya kadaek jeung macana.Beda jeung jaman baheula,barudak jaman baheula mah mun rek maca teh kudu nginjem buku ka tempat panyewaan buku,samodel perpustakaan tapi itu mah mayar.
Kudu na mah barudak teh sadar arti penting na maca, yen tina maca urang jadi pinter.Carana mah barudak dibimbing jeung diajak ka perpustakaan. Di perpustakaan teh da loba jenis buku saperti : ensklopedi,majalah,koran,novel,komik,jeung sajabahna.Tah tina eta teh aya peningkatan,barudak jadi resep maca tapi maca novel,dongeng,cerpen,komik jeung sajabahna.
Akhirna mah barudak teh jaadi resep maca tapi eta ge teu sadayana , sanaos eta resep macaan novel/komik da penting ieu jadi bisa berimajinasi. Nya mudah-mudahan tina eta bisa jaradi penulis anu kawentar .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...